Doposażenie sieci teletransmisyjnych

2006.12.29 - DOPOSAŻAMY SIECI TELETRANSMISYJNE

Zakupiony dla jednostek Policji woj. wielkopolskiego sprzęt teletransmisyjny zapewni dostosowanie istniejącej infrastruktury teleinformatycznej do wymaganych parametrów systemu SIS, łącznie z budową cyfrowych kanałów teletransmisyjnych w technologii MPLS w wybranych lokalizacjach.

Umowa z dnia 29.12.2006 r. na realizację projektu „Upowszechnianie dostępu do zasobów SIS dla podstawowych jednostek Policji – doposażenie istniejących sieci na obszarze całego kraju, rozumiane jako dostawa cyfrowych urządzeń węzłowych do rozbudowy sieci regionalnych będących kontynuacją budowy cyfrowych sieci wewnątrzwojewódzkich. Zadanie nr 3 – doposażenie sieci wewnątrzwojewódzkich w województwie wielkopolskim

Powrót na górę strony