Etap uruchomieniowy dla komórki SIRENE

2007.01.04 - BUDUJEMY KOMÓRKĘ SIRENE

Do połowy lutego 2007 r. dla potrzeb nowotworzonej komórki SIRENE w KGP zakupione i zainstalowane zostaną urządzenia wraz z oprogramowaniem (stacje robocze, sprzęt do łączności telefonicznej, etc.).

Umowa z dnia 30.12.2006 r. na realizację projektu „Przygotowanie infrastruktury teleinformatycznej biura SIRENE do obsługi etapu uruchomieniowego rozumianej jako przygotowanie podstawowej infrastruktury technicznej

Powrót na górę strony