TETRA z kamuflażem

2007.01.08 - TETRA Z KAMUFLAŻEM

Do końca stycznia 2007 r. zakupione zostaną radiotelefony przewoźne standardu TETRA produkcji MOTOROLA typu MTM800 (5 kpl.), MTP 850 (10 kpl.) celem uzupełnienia niezbędnej rezerwy eksploatacyjno-technicznej dla komórek organizacyjnych KGP zgodnie z Zarządzeniem nr 419 Komendanta Głównego Policji. Ponadto na potrzeby Biura Spraw Wewnętrznych KGP zakupionych zostanie 5 kpl. radiotelefonów przewoźnych kamuflowanych z maskowaniem korespondencji głosowej typu 3801-160 oraz 10 kpl. radiotelefonów noszonych kamuflowanych z urządzeniem maskującym korespondencję głosową typu 31018-160.

Umowa z dnia 05.12.2006 r.

Powrót na górę strony