Mobilny dostęp do policyjnych baz danych

2007.01.09 - MOBILNY DOSTĘP DO POLICYJNYCH BAZ DANYCH W KRAJU

Do końca maja 2007 r. zostanie wdrożony ogólnokrajowy system, który będzie gwarantował mobilny dostęp do policyjnych baz danych. Użytkownik końcowy będzie uruchamiał aplikację przeglądarkową, która umożliwi bezpośrednie dokonywanie sprawdzeń KSIP, SI CEPiK czy PESEL.

Dla realizacji powyższego celu zbudowana będzie kompleksowa infrastruktura komunikacyjna oraz zakupione zostanie 3700 urzadzeń, w tym 2200 sztuk Mobilnych Terminali Przewoźnych MTP (instalowanych w pojazdach służbowych Policji) i 1500 sztuk Mobilnych Terminali Noszonych MTN.

Umowa z dnia 30.12.2006 r. na realizację projektu „Upowszechnienie dostępu do zasobów SIS – stanowiska komputerowe rozumiane jako dostawa i montaż w pojazdach służbowych Policji Mobilnych Terminali Przewoźnych oraz Mobilnych Terminali Noszonych

Powrót na górę strony