Nareszcie bez awarii

2007.01.02 - NARESZCIE BEZ AWARII?

Zakupiona usługa serwisu pogwarancyjnego zapewni bezawaryjną pracę Centralnego Węzła Internetowego KGP i utrzymanie usług internetowych na dotychczasowym poziomie.

Umowa z dnia 06.11.2006 r. na realizację projektu „Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego na sprzęt informatyczny i oprogramowanie eksploatowane przez Centralny Węzeł Internetowy KGP

Powrót na górę strony