Gospodarka materiałowa

16.01.2007

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. z 2004 r. Nr 191 poz. 1957)."


Pobierz plik Pobierz plik

Powrót na górę strony