Narodowy Komponent Systemu Informacyjnego Schengen

2007.02.16 - JUŻ NIEDŁUGO POLSKA W STREFIE SCHENGEN - POLICJA PRZYSTĘPUJE DO BUDOWY NARODOWEGO KOMPONENTU SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN (SISone4ALL)


    Zgodnie z podpisaną 13 lutego br. umową na budowę i wdrożenie SISone4ALL Policja przystępuje do budowy Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS pierwszej generacji, który stworzy niezbędne techniczne warunki do automatycznej wymiany informacji nt. osób i mienia z zachowaniem wspólnych protokołów i procedur ustanowionych dla systemu centralnego SIS pomiędzy państwami członkowskimi Układu Schengen.

    Przedsięwzięcie to umożliwi wcześniejsze, niż obecnie przyjęte w harmonogramie SIS II, rozszerzenie obszaru Schengen o nowe kraje UE, które planują zniesienie kontroli na przejściach granicznych już na przełomie roku 2007 i 2008.

    Inicjatywa wcześniejszego przystąpienia do obszaru Schengen została zaproponowana przez Rząd Portugalii. Założeniem tego rozwiązania jest udostępnienie nowym członkom UE kopii systemu funkcjonującego w Portugalii bez potrzeby oczekiwania na uruchomienie systemu nowej generacji SIS II. Ominie się, zatem wiele problemów związanych z budową od podstaw całego systemu a także, zniweluje co najmniej roczne opóźnienie zakładane w harmonogramie prac SIS II (systemu drugiej generacji). Inicjatywa ta została ochrzczona mianem „SISone4ALL”. Zadaniem krajów członkowskich Układu Schengen jest wdrożenie przedmiotowego systemu we własnym środowisku informatycznym. Policja buduje Polski Komponent na bazie rozbudowy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK). Taka koncepcja wdrożenia systemu umożliwi funkcjonariuszom uprawnionych służb (Policji, Straży Granicznej, Służbom Celnym, itd.) dokonywanie rejestracji i sprawdzeń w Systemie Informatycznym Schengen, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo Polski, i niewątpliwie pozwoli na pełne uczestnictwo w strukturach Unii Europejskiej.

    To wielki sukces. Dzięki olbrzymim wysiłkom służb Policji, Polska przystąpi do obszaru Schengen wcześniej niż państwa przyłączane bezpośrednio do SIS II, jak np. Wielka Brytania czy Irlandia.

Powrót na górę strony