Digital Mobile Radio (DMR) dla pionu techniki operacyjnej KWP/KSP

W dniu 23 sierpnia 2010 r. została podpisana umowa nr 152/120/BŁiI/10/AL na zakup sprzętu radiokomunikacyjnego, oprogramowania i usług do budowy systemu radiołączności pracującego w systemie cyfrowym Digital Mobile Radio (DMR) z jednoczesną możliwością pracy analogowej, przeznaczony dla wydziałów techniki operacyjnej Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji. Głównym celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zapewnienie niezawodnej i własnej sieci o zasięgu wojewódzkim dla pionu techniki operacyjnej.
Planowany termin zakończenia realizacji umowy oraz dostarczenia sprzętu wraz z jego uruchomieniem w jednostkach terenowych Policji przewidziany jest na koniec 2010 roku.

Powrót na górę strony