SPP zbliża Polskę do Schengen

2007.02.28 - SPP ZBLIŻA POLSKĘ DO SCHENGEN.
POWSTAJE SYSTEM POSZUKIWAWCZY POLICJI TWORZONY DLA POTRZEB SIS IIW Komendzie Głównej Policji dobiegają już końca prace nad stworzeniem systemu informatycznego, który skonsoliduje wszystkie zapytania kierowane do systemów informatycznych - zarówno tych działających w Policji, jak i wielu zewnętrznych. System Poszukiwawczy Policji (SPP) zastąpi wiele interfejsów służących dotąd do poszukiwania konkretnych danych w różnych aplikacjach, jako centralny punkt dostępu i centralna wyszukiwarka.

Podstawowe obszary informacji, które będzie obsługiwał SPP, to dane o osobach i pojazdach. Pytania zadawane w SPP będą dalej kierowane do takich aplikacji, jak Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP), Schengen Information System (SIS), Visa Information System (VIS), PESEL/CEL (Centralna Ewidencja Ludności), CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców), a także systemy Straży Granicznej, więziennictwa oraz REGON.  System jest otwarty, co umożliwi podłączanie go do wszystkich innych systemów informacyjnych udostępnionych dla potrzeb policji, jakie powstaną w przyszłości.

Celem budowy SPP jest umożliwienie bezpośredniego, jednolitego oraz sprawnego dostępu uprawnionym funkcjonariuszom i pracownikom Policji do niezbędnego zakresu informacji umieszczonych w wielu systemach policyjnych i pozapolicyjnych. SPP będzie dawał możliwość użytkownikowi zadawania zapytań do ww. systemów i uzyskiwania z nich jednej zagregowanej odpowiedzi. Poprzez SPP funkcjonariusz lub pracownik Policji, wyposażony w odpowiedni sprzęt dostępowy (stacjonarny lub mobilny) będzie miał możliwość dokonania sprawdzenia w systemach krajowych (policyjnych i pozapolicyjnych) i zagranicznych, w tym w Systemie Informacyjnym Schengen. SPP stanie się także podstawowym instrumentem używanym przez Policje w trakcie tzw. kontroli wizowych (sprawdzanie autentyczności i ważności wizy obcokrajowców przebywających na terenie Polski).

Przekazanie SPP użytkownikom do końcowych testów akceptacyjnych planuje się pod koniec marca 2007 r. Wdrożenie systemu SPP jest kolejnym ważnym etapem zbliżającym Polskę do włączenia do strefy Schengen.

Powrót na górę strony