Budowa SIS II i VIS

POLICJA ROZPOCZYNA BUDOWĘ KRAJOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WRAZ Z CENTRALNYM WĘZŁEM POLSKIEGO KOMPONENTU SIS II i VIS

 

Zgodnie z podpisaną w dniu 27 marca 2007 r. umową na „Budowę i  wdrożenie Krajowego Systemu Informatycznego wraz z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS II i VIS” (KSI wraz z CW PK SIS II i VIS), Policja rozpoczęła prace nad realizacją kluczowego przedsięwzięcia umożliwiającego Polsce podłączenie do Systemu Informacyjnego Schengen II (drugiej generacji) i Systemu Informacji Wizowej, tym samym wypełniając zobowiązania Polski podjęte na arenie międzynarodowej.

Budowa KSI wraz z  CW PK SIS II i VIS będzie odbywała się zgodnie z unijnym harmonogramem wdrożenia SIS II i VIS oraz przyjętymi w Polsce tzw. kamieniami milowymi obejmującym m.in.:

1.       Dostawę sprzętu i licencji oraz przygotowanie pomieszczeń Ośrodka Podstawowego
i Zapasowego,

2.       Wdrożenie platformy aplikacyjnej,

3.       Wykonanie szkoleń dla administratorów systemu,

4.       Wewnętrzne testowanie systemu oraz przejście testów zgodności z Systemem Centralnym

5.       Osiągnięcie gotowości do etapu migracji z SIS1+ do SIS II,

6.       Zakończenie migracji z SIS1+ do SIS II.

 

Według dokumentu Revised Global SIS II schedule in light of the SISone4ALL implementation, 5780/07, SIRIS 17, COMIX 98, zakończenie migracji z SIS1+ do SIS II planowane jest na 17 grudnia 2008 r.

 

Należy podkreślić, iż Policja rozpoczęła już realizację projektu SISone4ALL umożliwiającego Polsce udział w Systemie Informacyjnym Schengen pierwszej generacji, co umożliwi ominięcie wielu problemów związanych z budową od podstaw całego systemu oraz zniweluje co najmniej roczne opóźnienie zakładane w unijnym harmonogramie prac nad SIS II.

 

Uczestnictwo w SIS II, systemie informacyjnym nowej generacji, wprowadza innowacyjne elementy, takie jak m.in. wykorzystanie danych biometrycznych (fotografie i odciski palców) oraz tzw. wiązanie wpisów, które przyczynią się do poszerzenia możliwości i  zwiększenia niezawodności wcześniejszej wersji systemu SIS. Z kolei podłączenie do  Systemu Informacji Wizowej (VIS) usprawni proces wydawania i kontroli wiz wjazdowych do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Odpowiednie organy państw członkowskich będą miały pełny wgląd do wszystkich wniosków wizowych składanych w celu wjazdu do obszaru Schengen. Są to elementy, które niewątpliwie przyczynią się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski oraz zacieśnienia współpracy w ramach struktur Unii Europejskiej.

 

Zarówno projekt budowy SISone4ALL, jak i Krajowego Systemu Informatycznego wraz z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS II i VIS realizowane są przez firmę Hewlett - Packard Polska.

 

Rozpoczęcie realizacji budowy KSI wraz z CW PK SIS II i VIS, to kolejny, po uruchomieniu projektu SISone4ALL, wielki sukces Policji na drodze pełnego uczestnictwa Polski w działaniach na rzecz pogłębiania współpracy pomiędzy państwami członkowskimi UE w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony granic.

Powrót na górę strony