Bezpieczeństwo w każdym calu

Bezpieczeństwo w każdym calu

Do końca września 2007 roku implementowany w ramach projektu System BTUU zapewni autoryzowanym użytkownikom bezpieczny dostęp do policyjnych systemów informacyjnych, w tym Systemu Informacji Schengen (SIS). Dostęp będzie realizowany poprzez infrastrukturę teleinformatyczną polskiej Policji w oparciu o usługi katalogowe z wykorzystaniem wewnętrznej infrastruktury klucza publicznego PKI (Public Key Infrastructure) i rozwiązania jednokrotnego logowania z wykorzystaniem protokołu https. Rozwiązanie to będzie charakteryzować się wysokim stopniem dostępności, wiarygodności i niezawodności z uwagi na zastosowane mechanizmy rozliczania i weryfikacji niezaprzeczalności zdarzeń.

Umowa nr 149/BŁiI/06/KJ/SCH z dnia 30.03.2007 r. na „Szczegółowe opracowanie koncepcji oraz projektu dotyczącego funkcjonalnej i technicznej Organizacji Bezpiecznego Trybu Uwierzytelniania Użytkowników w systemie SIS – BTUU”.

Powrót na górę strony