W sieci

Do końca sierpnia 2007 roku zostanie zrealizowana dostawa urządzeń cyfrowych do rozbudowy cyfrowych sieci regionalnych na terenie województw lubelskiego, lubuskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego celem upowszechnienia dostępu do zasobów SIS dla podstawowych jednostek Policji. Rozbudowa sieci cyfrowej integrującej wszystkie usługi (głos, dane, faks), umożliwi dołączenie do niej w nowych lokalizacjach  komisariatów Policji, posterunków Policji oraz rewirów dzielnicowych.

 

1. Umowa nr 25/BŁiI/07/MK/SCH z dnia 30.03.2007r. „Dostawa urządzeń cyfrowych do rozbudowy cyfrowych sieci regionalnych na terenie województwa podkarpackiego celem upowszechnienia dostępu do zasobów SIS dla podstawowych jednostek Policji w ramach zamówienia uzupełniającego przewidzianego w umowie 77/BŁiI/04/MK/SCH/04.01.02.01.”

2. Umowa nr 39/BŁiI/07/MK/SCH z dnia 30.03.2007r. „dostawa cyfrowych urządzeń węzłowych do rozbudowy sieci regionalnych będących kontynuacją budowy cyfrowych sieci wewnątrzwojewódzkich na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego i pomorskiego celem upowszechnienia dostępu do zasobów SIS dla podstawowych jednostek Policji w ramach zamówienia uzupełniającego przewidzianego w umowie nr 7/BŁiI/05/MK/SCH/05.01.01.03”

3. Umowa nr 229/BŁiI/06/MK/SCH z dnia 30.03.2007r. „Upowszechnienie dostępu do zasobów SIS dla podstawowych jednostek Policji – doposażenie istniejących sieci na obszarze całego kraju, rozumiane jako dostawa cyfrowych urządzeń węzłowych do rozbudowy sieci regionalnych będących kontynuacją budowy cyfrowych sieci wewnątrzwojewódzkich: Doposażenie sieci wewnątrzwojewódzkich w województwach lubelskim, lubuskim, podlaskim i pomorskim.”

Powrót na górę strony