Zmiana terminu uruchomienia systemu SESPol

Planowany termin uruchomienia produkcyjnego Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji (SESPol), umożliwiającego składanie różnego rodzaju wymaganych przepisami sprawozdań drogą elektroniczną, wyznaczony został na 1 października 2011 roku. Termin został zaakceptowany przez Komendanta Głównego Policji.
Jednocześnie, zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji, do końca 2011 roku będzie funkcjonowała sprawozdawczość elektroniczna i papierowa. Od 1 stycznia 2012 roku usankcjonowany będzie obieg dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej .

Powrót na górę strony