BŁiI KGP zakończyło projekt wdrożenia systemu STARLIMS w Komendzie Głównej Policji w Warszawie

W dniu 26 sierpnia 2011 roku BŁiI KGP zakończyło projekt wdrożenia systemu informatycznego typu LIMS (ang.: Laboratory Information Management System) w Instytucie Badawczym Centralne Laboratorium Kryminalistycznym Policji (CLKP) w Warszawie.
        Wyposażenie CLKP w system STARLIMS ma zapewnić kompleksową obsługę obiegu informacji w dwóch Zespołach Zakładu Biologii: Zespole Bazy Danych DNA oraz Zespole Badań Biologicznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Zastosowane rozwiązania umożliwiają pracę systemu w środowisku wirtualnym, w serwerowni znajdującej się w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. System pracuje w modelu Cloud Computing, w dwóch niezależnych od siebie lokalizacjach, w sieci rozległej. Umowa obejmowała dostawę i wdrożenie systemu informatycznego STARLIMS, jak również uruchomienie i wdrożenie komponentów sprzętowych i programowych w CLKP, w tym dostawę i uruchomienie stanowisk dostępowych do pracy w systemie, oraz integrację urządzeń laboratoryjnych z systemem STRALIMS.

Powrót na górę strony