Goście z UE w Biurze Łączności i Informatyki KGP

W ramach Spotkania Ministerialnego SISone4ALL, na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Janusza KACZMARKA – w dniu 26 maja 2007 r. Biuro Łączności i Informatyki KGP gościło krajowych kierowników projektów oraz ekspertów technicznych z dziesięciu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Głównym celem spotkania było omówienie aktualnego stanu prac w zakresie dostosowania dziesięciu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen pierwszej generacji (SIS1+). Goście zwiedzili serwerownię BŁiI KGP – lokalizację Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS II i VIS oraz Centralnego Węzła SISone4ALL, ponadto zapoznali się z osiągnięciami Policji na polu dostosowywania wewnętrznych i zewnętrznych systemów TI w związku z potrzebami wdrożenia SISone4ALL i SIS II/VIS.

 

Powrót na górę strony