Uruchomienie Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji

Dnia 1 października 2011 r. został uruchomiony  System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPol). System w całości został zbudowany siłami własnymi Biura Łączności i Informatyki KGP. Do końca roku sprawozdawczość Policji będzie realizowana w formie papierowej i elektronicznej, natomiast od 1 stycznia 2012 roku wyłącznie w formie elektronicznej.  Uruchomiony system znacznie usprawni wykonywanie obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników Policji, poprzez możliwość składania różnego rodzaju wymaganych przepisami sprawozdań drogą elektroniczną.

Powrót na górę strony