Wizowy System Informacyjny (VIS)

W dniu 11 października 2011 r. uruchomiony został system VIS, który zgodnie z Ustawą z dnia 24.08.2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz.U. nr 165, poz. 1170, z póź. zm.) umożliwia wskazanym w ww. Ustawie użytkownikom indywidualnym oraz instytucjonalnym korzystanie z  aplikacji VIS, WWW VIS, VISMail.
Celem Wizowego Systemu Informacyjnego jest zapewnienie wymiany informacji pomiędzy państwami należącymi do strefy Schengen dot. wydanych wiz oraz osób starających się o jej wydanie.
Zgodnie z założeniami system VIS usprawnia współpracę pomiędzy państwami członkowskimi m.in. w zakresie wspólnej polityki wizowej, zapobiegania handlu wizami oraz identyfikacji osób, które mogą nie spełniać warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej

Powrót na górę strony