Funkcjonowanie Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji

Dnia 1 października 2011 r. został uruchomiony System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji (SESPol). System w całości został zbudowany siłami własnymi Biura Łączności i Informatyki KGP. Do końca I kwartału 2012 r. sprawozdawczość Policji będzie realizowana w formie papierowej i elektronicznej. Uruchomiony system usprawni wykonywanie obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników Policji, dając możliwość składania wymaganych przepisami sprawozdań drogą elektroniczną. Pozwoli także na gromadzenie danych, które umożliwią ich przetwarzanie przez kolejne lata w różnych zestawieniach. W planach BŁiI KGP jest rozbudowa systemu pod kątem zaciągania danych z wykorzystywanych przez Policję systemów informatycznych, celem odciążenia policjantów od bieżącej statystyki.

Powrót na górę strony