Hurtownia danych

Hurtownia danych – składnica wiedzy

 

 

 

 

„Współcześnie żyjemy w jednym z przełomowych momentów dziejowych, kiedy cała struktura ludzkiej wiedzy drży w posadach (…). Dzisiaj nie gromadzimy już tylko faktów, dokonujemy totalnego przekształcenia dystrybucji wiedzy i symboli. Budujemy cywilizację informacji.”

                                                                   Alvin Tofler

 

 

 

 

 

 

We współczesnym społeczeństwie, w dobie totalnych przekształceń w dziecinie zarządzania informacją gromadzenie wielkiej ilości danych nie jest już wystarczające. Policja Polska stoi przed koniecznością i wyzwaniem związanym z przekształceniem zgromadzonych przez lata terabajtów danych w informację.

By sprawnie zarządzać współczesną Policją, trzeba mieć stały dostęp do istotnej informacji. Musi to być dostęp zorganizowany w taki sposób, by dane mogły być wykorzystywane w procesie decyzyjnym, a to wymaga możliwości tworzenia analiz obejmujących całość organizacji. W dużych organizacjach wszystkie dane źródłowe są na ogół zbierane i przechowywane w formie elektronicznej. Są one jednak rozproszone w wielu różnych systemach informatycznych, co uniemożliwia ich efektywne wykorzystanie do zarządzania. To, czego potrzeba, to możliwość efektywnego analitycznego przetwarzania całości istotnych danych dotyczących Policji, aby uzyskać istotne dla działań strategicznych i operacyjnych informacje.

Dane zwane operacyjnymi – zgromadzone w istniejących systemach informatycznych – nie nadają się do efektywnego wykorzystania w zarządzaniu, ponieważ są rozproszone, niejednorodne, a systemy informatyczne często nie są zintegrowane ani nawet połączone.

Cechy zgromadzonych danych operacyjnych powodują, że ich bezpośrednia analiza do celów zarządzania jest bardzo trudna i nieefektywna albo w ogóle niemożliwa. Właściwym rozwiązaniem jest stworzenie specjalnego systemu informatycznego, który scali dane z różnych źródeł, przechowa dane historyczne i efektywnie udostępni dane do analizy. Rozwój technologii, dając możliwość stosunkowo taniego gromadzenia i efektywnego przetwarzania wielkich objętości danych, pozwolił stworzyć taki system - System Analityczny, zwany przez nas „Policyjną Hurtownią Danych”.

Hurtownia Danych (magazyn danych, data warehouse) będzie wydzieloną centralną bazą danych, wytwarzającą informacje służące do wsparcia procesów decyzyjnych koniecznych do zarządzania Policją. Baza ta będzie odizolowana od baz operacyjnych, a jej struktura i użyte do jej budowy narzędzia są zoptymalizowane pod kątem przetwarzania analitycznego. W Hurtowni będą gromadzone dane pozyskiwane okresowo z systemów obsługujących bazy operacyjne. Dane te będą informacjami zbiorczymi, których nie można uzyskać bezpośrednio z tych baz. W czasie ładowania dokonywane będzie scalenie i ujednolicenie danych oraz ich transformacja i agregacja..

Hurtownia Danych to także technologia pozwalająca uporządkować dane gromadzone w organizacji. Będzie to odrębne środowisko aplikacyjne posiadające dedykowaną bazę danych, która korzystać będzie z różnorodnych źródeł danych, ponieważ zaprojektowana została z myślą o dokonywaniu złożonych analiz na zgromadzonych informacjach. W przeciwieństwie do systemów transakcyjnych, dane w Hurtowni są trwałe, uporządkowane tematycznie, zintegrowane, zasilane przyrostowo, często redundantne i odpowiednio zagregowane oraz zawierają wymiar czasowy.

Cechy Systemu Analitycznego  – Hurtowni Danych:

 

 

 

 

 • szybki dostęp z jednego miejsca do wymaganych informacji pochodzących z różnych źródeł
 • spełnianie wymagań procesów biznesowych
 • wysoka jakość informacji
 • wspieranie w procesie podejmowania decyzji
 • krótszy czas implementacji przy mniejszych zasobach
 • skrócenie czasu przygotowywania analiz i raportów
 • rozszerzenie zakresu i poprawa jakości analizowanych danych
 • zmniejszenie kosztów pozyskiwania informacji

 

 

 

Policyjna Hurtownia Danych pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści:

 

 

 

 • otrzymywanie na czas aktualnej informacji (np. lokalna lub globalna mapa przestępczości pomocna w alokacji służb)
 • możliwość tworzenia przekrojowych analiz danych (także weryfikacja podjętych przez odpowiednie służby decyzji, badanie skuteczności, prognozowanie zachowań)
 • szybsze dostrzeganie pojawiających się problemów i możliwości ich rozwiązania,
 • łatwiejsza obserwacja zależności przestępczych (np. analiza porównawcza wpływu pojawienia się na danym obszarze zjawiska (przestępstwa) A i korelacja z pojawieniem się / zanikaniem innych zjawisk (rodzajów przestępstw, innych faktów towarzyszących)
 • możliwość „zagłębienia się” w dane, drążenia ich od ogólnego spojrzenia na organizację jako całość do szczegółowej analizy wybranych, interesujących składników. Taki rodzaj badania informacji ułatwi analizę przyczyn powstawania zjawisk przestępczych,
 • możliwość prowadzenia prognoz – analiz, co by było gdyby, co będzie za miesiąc, rok
 • integracja danych, dbanie o ich spójność i zgodność z przyjętymi standardami (napływające z różnych źródeł dane będą, w razie potrzeby przekształcane poprzez ujednolicanie formatów, jednostek miar, itp.),
 • zwiększenie czytelności danych, gdyż o ich umiejscowieniu decyduje tematyka a nie na przykład ich pochodzenie czy przeznaczenie.

 

 

 

Dzięki budowie Systemu Analitycznego użytkownicy będą mieli również okazję wykazania się w twórczej pracy nad analizą danych, a nie tylko nad ich ewidencją – wsparcie operacyjnej i prewencyjnej pracy Policji możliwe będzie dla funkcjonariuszy do tej pory nie zaangażowanych bezpośrednio w ten obszar działalności.

Ponadto, budowa Policyjnej Hurtowni Danych umożliwi także wydzielenie funkcji analitycznych z systemów nie przeznaczonych to tego typu przetwarzania danych, w tym głównie z Systemu KSIP. Taka operacja dodatkowo pozwoli na:

 

 

 

 • poprawę wydajności dla funkcji TKN (Tryb Kontroli i Nadzoru),
 • możliwą implementację wielu nowych statystyk i wskaźników (KPI) śledzących np. skuteczność pracy Policji, wykrywalność przestępstw, alokację służb, prognozowanie, trendy, etc.,
 • dostępność funkcji analitycznych (dane analityczne dostępne on-line przez Użytkowników),
 • poprawę wydajności ogólnej KSIP i samych funkcji analitycznych
 • możliwość podłączenia większej ilości użytkowników do części operacyjnej (ewidencyjnej) KSIP,
 • realizację zaawansowanych funkcji analitycznych bez ich negatywnego wpływu na resztę funkcjonalności KSIP,
 • możliwość zaprojektowania części realizującej funkcje zaawansowane w sposób umożliwiający dynamiczne przydzielanie zasobów sprzętowych między poszczególnymi modułami (grupami funkcji) KSIP – przypadki, kiedy wymagana jest większa niż zwykle sprawność pewnej grupy funkcji (np. zagrożenie terrorystyczne, wydarzenia nadzwyczajne, etc…).

 

 

 

Analityczne przetwarzanie danych zgromadzonych w Policji stało się niezbędne do prawidłowego zarządzania. Potrzebne dane były na ogół rozproszone i niedostosowane do potrzeb analizy. Wdrażany system będzie składnicą ujednoliconych i sprawdzonych danych, niezbędnych do sprawnego wspomagania podejmowanych decyzji. Hurtownia Danych będzie centralnym źródłem informacji dla całej Policji.

Policyjna Hurtownia Danych zacznie funkcjonować z dniem 1 października 2007 roku.

 

Powrót na górę strony