Uruchomienie Systemu Narzędzi Psychologicznych (SYNAPS)

     Dn. 30 marca 2012 roku został produkcyjnie uruchomiony System Narzędzi Psychologicznych (SYNAPS), służący do przetwarzania danych uzyskanych w trakcie badań psychologicznych realizowanych w ramach doboru zewnętrznego
i wewnętrznego Policji.
      W związku z tym w czerwcu 2012 roku Biuro Łączności i Informatyki KGP przekazało Komendom Wojewódzkim Policji 115 stanowisk komputerowych do przeprowadzania badań psychologicznych w systemie SYNAPS.
      Nowe narzędzie informatyczne usprawni proces doboru kadr, dzięki testom psychologicznym umożliwiającym ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych przyszłych kandydatów do służby (Multi-Select).
      Obecnie w Biurze Łączności i Informatyki KGP trwają prace zmierzające do uruchomienia kolejnych testów w systemie SYNAPS, tj. Multi-Select R, uzupełniony o dane do badań normalizacyjnych oraz Test Umiejętności Kierowniczych (TUK), oceniający  predyspozycje kierownicze. Zakończenie ww. prac planowane jest do końca marca 2013 r.

Powrót na górę strony