ZARZĄDZENIE NR 734 z dnia 30 LIPCA 2007r. Komendanta Głównego Policji

ZARZĄDZENIE NR 734 Z DNIA 30 LIPCA 2007 ROKU KOMENDANTATA GŁÓWNEGO POLICJI

Uprzejmie informujemy, że dnia 30 lipca 2007r. Komendant Główny Policji wydał Zarządzenie nr 734 "W sprawie stosowania środków łączności radiowej, organizacji łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji radiowej w jednostkach organizacyjnych Policji".

Ww. dokument opublikowany został w Dzienniku Urzędowym nr 15 Komendy Głównej Policji poz. 118 z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Powrót na górę strony