Ewaluacja Schengen

2007.09.25 - Ewaluacja Schengen
   W dniach 17-20 września 2007 r. w Polsce odbyła się misja ewaluacyjna, której celem była ocena przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS). W wizycie ewaluacyjnej wzięli udział eksperci z 12 krajów Unii Europejskiej oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej i Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Pierwszy etap kontroli odbył się w Warszawie, w MSWiA oraz Komendzie Głównej Policji. Eksperci zostali zapoznani z prawnymi, organizacyjnymi oraz technicznymi aspektami budowy i funkcjonowania Polskiego Komponentu SIS, włączając wizytację Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS oraz Biura SIRENE. W kolejnych dniach kontroli poddano jednostki Policji i Straży Granicznej w województwie podlaskim i lubelskim m.in.: przejście graniczne w Zosinie i w Kuźnicy, komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku oraz Komendę Miejską Policji w Lublinie (niezapowiedziana wizyta), a także Port Lotniczy Warszawa - Okęcie.


   W przypadku Policji, szczególną uwagę skupiono na rozwiązaniach technicznych i środkach bezpieczeństwa zastosowanych w Centralnym Węźle Polskiego Komponentu SIS, a także na umiejętności dokonywania sprawdzeń w SIS (za pomocą Systemu Poszukiwawczego Policji) oraz na znajomości wśród funkcjonariuszy procedur działania w przypadku pozytywnego wyniku wyszukiwania. Eksperci uczestniczący w misji byli także zainteresowani szczegółami dotyczącymi funkcjonalności aplikacji Systemu Poszukiwawczego Policji (stanowiącej część Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i umożliwiającej dostęp do SIS), jak również stanem przeszkolenia funkcjonariuszy w zakresie jej obsługi.


   Obecnie trwa oczekiwanie na projekt raportu poewaluacyjnego, który eksperci są zobowiązani przysłać do Polski do 8 października 2007 r. Pozytywny wynik ewaluacji umożliwi zniesienie kontroli na granicach lądowych i morskich z dniem 31.12.2007 r. oraz na granicach powietrznych w dniu 31.03.2007 r., a tym samym pełne uczestnictwo Polski w strefie Schengen.


    
    
     

Powrót na górę strony