Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania Uniwersalnego Modułu Mapowego

Data publikacji : 26.11.2013

Zastępca Komendanta Głównego Policji i Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii podpisali Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie wykorzystania Uniwersalnego Modułu Mapowego jako modułu wspierającego System Wspomagania Dowodzenia Policji. 

      W dniu 7 listopada br. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś i Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Pan Kazimierz Bujakowski podpisali Porozumienie o współpracy w zakresie wykorzystania Uniwersalnego Modułu Mapowego jako modułu wspierającego działania Policji.
       Dwuletnia współpraca Partnerów Projektu w ramach budowy i integracji modułu mapowego z Systemem Wspomagania Dowodzenia zaowocowała wspólnie wypracowanym przedsięwzięciem. Jego zaimplementowanie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji, jako narzędzia rozszerzającego możliwości funkcjonalne Systemu Wspomagania Dowodzenia, przełoży się na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez dostarczenie i wizualizację graficzną aktualnej sytuacji na zarządzanym obszarze. W ramach Porozumienia strony zadeklarowały, że będą udzielać sobie wzajemnej pomocy w zakresie prawidłowego i bezawaryjnego działania systemów.

Powrót na górę strony