WYDZIAŁ UTRZYMANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

POLICYJNYCH I KRAJOWYCH

 

mł. insp. Tadeusz ANTONOWICZ
NACZELNIK WYDZIAŁU

 

Violetta JANECZKO
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

 

 

ZADANIA

 
  • administrowanie i utrzymywanie centralnych systemów informatycznych Policji;
  • administrowanie dostępem do pozapolicyjnych systemów informatycznych;
  • identyfikowanie i analizowanie potrzeb technicznych, określanie założeń i zadań inwestycyjnych w zakresie zapewnienia należytego funkcjonowania i rozwoju centralnych systemów informatycznych Policji;
  • rozwiązywanie bieżących problemów wynikających z eksploatacji CSIP.

    

 

 

 

 
zdj. ilustracyjne

Powrót na górę strony