WYDZIAŁ TECHNICZNEGO WSPARCIA

SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

 

mł. insp. Dariusz ŻABICKI
NACZELNIK WYDZIAŁU

podinsp. Artur STRÓJWĄS
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

 
 

ZADANIA

 
  • całodobowe monitorowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem usług sieci WAN (Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112) oraz sieci teleinformatycznych funkcjonujących na jej bazie;
  • całodobowe monitorowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem usług sieci MAN (MEWA KGP);
  • utrzymanie całodobowej służby dyżurnej na potrzeby eksploatowanych w wydziale sieci teleinformatycznych oraz służby dyżurnej w zakresie wprowadzania wyższych stanów gotowości do działań;
  • utrzymanie i eksploatację miejskiej sieci teletransmisyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;
  • całodobowe monitorowanie pomieszczeń serwerowni obiektu;
  • współpracę z jednostkami organizacyjnymi Policji oraz instytucjami pozapolicyjnymi w ramach działania centrum zarządzania siecią WAN (Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112) i sieci MAN (MEWA KGP);
  • bieżące monitorowanie i analizowanie problemów w funkcjonowaniu sieci WAN (Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112) i MAN (MEWA KGP) na potrzeby Policji oraz usług sieciowych dla podmiotów uczestniczących w Systemie Powiadamiania Ratunkowego i innych użytkowników Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112;
  • bieżące utrzymanie i zapewnienie ciągłości pracy sieci szkieletowej Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 i sieci MAN (MEWA KGP) oraz usług sieciowych dla podmiotów uczestniczących w Systemie Powiadamiania Ratunkowego i innych użytkowników tych sieci.
Powrót na górę strony