WYDZIAŁ UTRZYMANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

MIĘDZYNARODOWYCH

 

nadkom. Wojciech RAFAŁO
NACZELNIK WYDZIAŁU

 

nadkom. Sylwia BRZYSKA
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

 
 

ZADANIA

 
  • administrowanie międzynarodowymi systemami informatycznymi utrzymywanymi przez Policję, w szczególności Systemem Informacyjnym Schengen (SIS), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), EURODAC i FAVI;
  • prowadzenie działań rozwojowych utrzymywanych systemów;
  • pełnienie roli pojedynczego punktu kontaktu (SPOC) dla zagadnień związanych z utrzymaniem systemów SIS, VIS i EURODAC;
  • podejmowanie działań optymalizujących infrastrukturę teleinformatyczną w celu jak najlepszego wykorzystania posiadanych zasobów teleinformatycznych.
Powrót na górę strony