Wydział Utrzymania Systemów Telekomunikacyjnych

 

podinsp. Zbigniew KRÓLIKOWSKI
NACZELNIK WYDZIAŁU

kom. Marcin WOLNIK
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU


 

ZADANIA

 

 

 

 • określanie zasad organizacji i użytkowania infrastruktury teleinformatycznej Policji, w tym procedur, standardów oraz systemowych rozwiązań organizacyjnych;
 • opracowywanie koncepcji rozwoju systemów teleinformatycznych Policji w zakresie infrastruktury teleinformatycznej;
 • określanie założeń inwestycyjnych, projektów rozbudowy
  i modernizacji w zakresie infrastruktury teleinformatycznej, w tym przedsięwzięć związanych z budową sieci LAN/MAN/WAN systemu łączności głosowej, wideo oraz kablowej infrastruktury telekomunikacyjnej;
 • określanie założeń i zadań inwestycyjnych, dotyczących dostaw urządzeń końcowych systemu teleinformatycznego oraz materiałów eksploatacyjnych;
 • analizowanie i identyfikowanie potrzeb, dotyczących modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Policji;
 • nadzorowanie, koordynowanie, uzgadnianie projektów rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji;
 • określanie zaleceń standaryzacyjnych w zakresie infrastruktury teleinformatycznej dla jednostek organizacyjnych Policji oraz jednostek administracji państwowej, korzystających z infrastruktury teleinformatycznej Policji, ocena eksploatowanej oraz wdrażanej w Policji infrastruktury teleinformatycznej w celu zapewnienia zgodności i pełnej funkcjonalności wdrażanych rozwiązań;
 • opracowanie i przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia projektów w zakresie właściwości biura;
 • realizowanie zadań wynikających z powierzenia Komendantowi Głównemu Policji wykonywania zadań operatora OST112;
 • identyfikowanie nowych obszarów badawczych w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej oraz ich implementowanie na potrzeby służb policyjnych.

 

 

 

 

 

  zdj. ilustracyjne

Powrót na górę strony