WYDZIAŁ OCHRONY SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH
 

 

mł. insp. Adam BOGUCKI
NACZELNIK WYDZIAŁU

kom. Sławomir SOBOLEWSKI
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

 

 

ZADANIA

 

 • planowanie, wdrażanie, nadzorowanie i koordynowanie rozwiązań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralanego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz określanie zaleceń  standaryzacyjnych w tym zakresie dla jednostek terenowych Policji;
 • tworzenie, uzgadnianie, wdrażanie oraz modyfikowanie
  dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organizowanych, wdrażanych i eksploatowanych w biurze, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji i Centralanego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz jednostkami terenowymi Policji reprezentującymi użytkownika końcowego;
 • administrowanie urządzeniami sieciowymi LAN oraz systemami ochrony sieci, zainstalowanymi
  w podstawowych centrach przetwarzania danych biura;
 • zapewnienie zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem systemów teleinformatycznych, eksploatowanych w biurze z normą PN-ISO/IEC 27001:2007, w tym okresowe szacowanie ryzyk na podstawie przyjętych kryteriów;
 • projektowanie i koordynowanie bezpieczeństwa informacji w procesach ciągłości działania centralnych systemów teleinformatycznych;
 • administrowanie systemami ochrony kryptograficznej stosowanymi do ochrony informacji niejawnych przesyłanych w sieciach teleinformatycznych;
 • administrowanie centralnymi systemami autoryzacji i uwierzytelnienia, wystawianie certyfikatów dla uprawnionych użytkowników policyjnych i pozapolicyjnych systemów teleinformatycznych;
 • administrowanie i utrzymywanie dedykowanej infrastruktury dostępowej Policji na potrzeby współpracy z SIS i VIS we współpracy z administratorami sieci OST112;
 • prowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych biura na wniosek komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Centralanego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz jednostek terenowych Policji;
 • wykonywanie pozostających we właściwości wydziału zadań Centralnego Organu Technicznego Krajowego Systemu Informatycznego.

 

 

 


          zdj. ilustracyjne

Powrót na górę strony