WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

  

mł. insp. dr Krzysztof TOMASZYCKI
NACZELNIK WYDZIAŁU

 

Kamila STACHURSKA
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

 

Adam NIEDBAŁA
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

 

 

ZADANIA

 
 • prowadzenie projektów teleinformatycznych;
 • standaryzacja projektów teleinformatycznych;
 • zarządzanie projektami, zarządzanie dostarczeniem produktów projektu, zarządzanie wiedzą o prowadzonych projektach;
 • opracowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych oraz niezbędnej dokumentacji przetargowej;
 • realizacja umów zawartych przez biuro oraz nadzorowanie odbioru dostarczanych produktów i usług;
 • przygotowanie planów finansowych Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;
 • koordynowanie i rozliczanie wydatków pod kątem zgodności z planami finansowymi Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;
 • zarządzanie wiedzą o finansowaniu prowadzonych projektów teleinformatycznych;
 • koordynacja opiniowania w BŁiI KGP kart projektów i studium wykonalności opracowanych przez komórki organizacyjne KGP i jednostki organizacyjne Policji;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących prowadzonych projektów teleinformatycznych w Policji;
 • koordynacja działań związanych ze zwrotem zabezpieczeń należytego wykonania umowy w zakresie właściwości merytorycznej BŁiI KGP;
 • koordynacja działań związanych z dokonywaniem korekt w Planie zamówień publicznych Komendy Głównej Policji w zakresie właściwości merytorycznej BŁiI KGP.

 


zdj. ilustracyjne

Powrót na górę strony