WYDZIAŁ WSPARCIA PROGRAMISTYCZNEGO

 

mł. insp. Grażyna RYSZKOWSKA

NACZELNIK WYDZIAŁU

 

mł. insp. Mariusz GALARDA

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

 

ZADANIA

 

  • analiza i ocena kierunków rozwoju informatyki oraz możliwości wykorzystania nowych narzędzi programistycznych w informatyce policyjnej;
  • wykonywanie prac programistycznych realizujących potrzeby i wymagania użytkowników końcowych zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez architektów rozwiązań programistycznych;
  • monitorowanie działań w zakresie prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne w ramach zawartych umów;
  • zarządzanie ryzykiem i zmianami w projekcie oraz zapewnienie wymaganego poziomu jakości wytwarzanego produktu programistycznego;
  • projektowanie zmian i wyznaczanie kierunków modyfikacji systemów teleinformatycznych, spójnych z przyjętą w Policji strategią rozwoju;
  • tworzenie koncepcji rozwiązań w systemach centralnych administrowanych przez biuro;
  • zapewnienie spójności zmian w policyjnych systemach teleinformatycznych z oczekiwaniami użytkownika końcowego.

 

 
zdj. ilustracyjne

Powrót na górę strony