WYDZIAŁ OBSŁUGI KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

 

kom. Agnieszka CYBULSKA
NACZELNIK WYDZIAŁU

kom. Aneta PIELA
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

asp. szt. Janusz SZYMAŃSKI
p.o. ZASTĘPCY NACZELNIKA WYDZIAŁU

 

ZADANIA
 

  • obsługa użytkownika końcowego na zasadach wynikających z przyjętych w zawartych umowach zobowiązań, wynikających z właściwości merytorycznej wydziału;
  • konfigurowanie, naprawa, modernizacja i konserwacja sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych oraz sprzętu telefonii komórkowej i satelitarnej użytkowanych w komórkach organizacyjnych KGP i CLKP;
  • instalowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej sprzętu abonenckiego pracującego w sieci łączności policyjnej i rządowej na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, KGP, CLKP oraz naczelnych organów władzy i administracji RP na terenie miasta stołecznego Warszawy.

    woku.blii@policja.gov.pl


     
Powrót na górę strony