WYDZIAŁ ANALITYCZNO - KOORDYNACYJNY
 

 

Sylwester WAWEREK
NACZELNIK WYDZIAŁU


 

ZADANIA

 

  • koordynacja oraz sporządzanie w zakresie merytorycznym biura zbiorczych opracowań analitycznych, materiałów dotyczących funkcjonowania policyjnej teleinformatyki oraz sprawozdań z realizacji zadań biura, w tym z priorytetów ujętych w Planie Przedsięwzięć KGP;
  • koordynacja i opracowywanie materiałów sprawozdawczych dotyczących zakresu prowadzonej w biurze kontroli zarządczej oraz sporządzanie dokumentów na potrzeby przeprowadzanych w biurze audytów wewnętrznych;
  • obsługa podmiotów kontrolujących działalność biura w zakresie sporządzania odpowiedzi dotyczących zapytań organów kontrolnych;
  • organizowanie promocji biura, w tym prowadzenie podstrony internetowej;
  • prowadzenie spraw organizacyjno-etatowych biura, w tym współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi KGP w sprawach wynikających ze stosunku służbowego i stosunku pracy, szkoleń, doskonalenia zawodowego oraz służbowych wyjazdów krajowych i zagranicznych policjantów i pracowników KGP;
  • obsługa kancelaryjno-biurowa, administracyjno-gospodarcza oraz transportowa biura.

 

sylwester.wawerek@policja.gov.pl

 

 

 

 

                                                                                                     zdj. ilustracyjne

Powrót na górę strony