WYDZIAŁ RADIOKOMUNIKACJI

 

nadkom. Tomasz MENDOŃ
NACZELNIK WYDZIAŁU

kom. Paweł SAPIELAK
ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU

 

 

ZADANIA

 

 
  • określanie zasad organizacji i użytkowania systemów radiokomunikacyjnych Policji;
  • wyznaczanie kierunków rozwoju i wdrażania w Policji procedur, standardów i rozwiązań w zakresie radiokomunikacji;
  • współpracę w ramach projektów budowy i rozbudowy policyjnych systemów radiowych oraz  nadzorowanie tych projektów;
  • zarządzanie zasobami częstotliwości radiowych przyznanych Policji;
  • organizowanie, przygotowywanie organizacyjne i funkcjonalne systemów radiokomunikacyjnych oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie organizacji łączności radiowej na potrzeby operacji policyjnych i działań w sytuacjach kryzysowych;
  • realizacja zadań mobilizacyjno-obronnych w zakresie Biura Łączności i Informatyki KGP.

 

Powrót na górę strony