Zadania Biura Łączności i Informatyki

Zadaniem BŁiI KGP jest organizowanie, utrzymywanie, a także zarządzanie systemami teleinformatycznymi oraz wspomaganie działania jednostek organizacyjnych Policji w tych dziedzinach, w tym:

 1. projektowanie, organizowanie i wdrażanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Policji;  
 2. budowa i utrzymywanie systemów telekomunikacyjnych i informatycznych przetwarzających informacje uzyskiwane na potrzeby Policji, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz współpracy międzynarodowej;  
 3. wykonywanie zadań w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymywania Krajowego Systemu Informatycznego oraz zapewnienia sprawnego działania i bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego Schengen w ramach modułu krajowego;  
 4. weryfikowanie wdrożonych rozwiązań w obszarze elektronicznego wytwarzania, przechowywania, przesyłania i przetwarzania danych w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb użytkowników końcowych;  
 5. zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych projektowanych, organizowanych, wdrażanych i utrzymywanych przez biuro;  
 6. wykonywanie zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112;  
 7. realizowanie zadań w zakresie obsługi jawnych i niejawnych przesyłek poczty specjalnej na podstawie zawartych umów i porozumień;  
 8. wyposażanie KGP w sprzęt teleinformatyczny i zapewnianie jego sprawności;  
 9. obsługa techniczna sprzętu teleinformatycznego użytkowników końcowych w KGP;  
 10. administrowanie i utrzymanie w sprawności technicznej Sieci Łączności Rządowej na potrzeby naczelnych organów władzy i administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej;  
 11. gospodarowanie środkami przydzielonymi na realizację powierzonych zadań;
 12. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji w zakresie właściwości biura;
 13. identyfikowanie i analizowanie potrzeb w zakresie zapewnienia należytego funkcjonowania oraz zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Centralnych Systemów Informatycznych Policji;
 14. generowanie i przekazywanie rekomendacji, dotyczących działań podnoszących poziom cyberbezpieczeństwa Policji.
Powrót na górę strony