Aktualności

Policja.pl

Strona znajduje się w archiwum.

Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa

Na terenie Kompleksu Klubu Piłkarskiego Legia Warszawa przy
ul. Łazienkowskiej 3, w dniu 5 października 2013 roku odbyło się „Obywatelskie Forum Bezpieczeństwa”.

Celem spotkania było promowanie działalności trzeciego sektora
w obszarze bezpieczeństwa publicznego oraz promowanie współpracy między wymienionym sektorem a służbami nadzorowanymi przez MSW.

Organizatorem OFB, w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej", była Fundacja "Oswoić Stres".

Forum zainaugurował spektakl edukacyjny „Sekret”, w którym udział wzięła młodzież z województwa pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego
w ramach programu PaT – „Profilaktyka a Ty”.

Głównym punktem programu OFB były debaty publiczne:

- „Wolność a odpowiedzialność” dotyczyła w szczególności  relacji między wolnością a odpowiedzialnością; prawami obywatelskimi a bezpieczeństwem. Debatę poprowadziła  red. Jolanta Erol  - TVP  Warszawa.

- „Sztuka społecznie zaangażowana” dotyczyła m.in. możliwości zaangażowania środowisk twórczych we wskazywaniu i kreowaniu zmian
w edukacji szkolnej i publicznej w zakresie bezpieczeństwa. Debatę poprowadziła red. Magda Sakowska – TV Polsat.

- „Edukacja i współczesne zagrożenia” dotyczyła zagrożeń i edukacji na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz skutecznych sposobów reagowania
i przeciwdziałania tym zjawiskom. Debatę  poprowadził insp. dr Mariusz Sokołowski, rzecznik prasowy KGP.

Ponadto, w ramach OFB odbył się piknik edukacyjny z konkursami, miniturniejami oraz programem artystyczno-promocyjnym. Mieszkańcy Warszawy mogli m.in. zobaczyć prezentację sprzętu wykorzystywanego w codziennej pracy służb nadzorowanych przez MSW oraz wystawę prac artystów, dzieci i młodzieży pt. „Sztuka zaangażowana społecznie”.

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji przygotowali liczne konkursy, gry oraz quizy dla dzieci i młodzieży dotyczące bezpiecznych zachowań, a także udzielali odpowiedzi na pytania nurtujące uczestników festynu.

Natomiast policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą Radomiu przygotowali stoisko profilaktyczne, na którym prezentowali materiały edukacyjne dot. bezpiecznych zachowań dzieci i młodzieży, jak
i osób starszych. Dużym powodzeniem wśród uczestników festynu cieszył się symulator jazdy motorowerem i motocyklem.

Uczestnikami OFB byli przedstawiciele m.in. organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (partnera przedsięwzięcia), służb podległych MSW oraz eksperci m.in. rektorzy i kadra dydaktyczna wyższych uczelni, filozofowie, prawnicy, pedagodzy, psychologowie, artyści.

Powrót na górę strony
Polska Policja