Programy krajowe i rządowe, strategie i koncepcje działań

Policja.pl

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021

Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2020-2021 jest kolejnym z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi. Pierwszy tego typu dokument pt. Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi został przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 2003 r. Począwszy od 2009 r. nazwa dokumentu uległa zmianie na Krajowy Plan Działań przeciwko Handlowi Ludźmi.

Zadaniami priorytetowymi na najbliże lata są:

  • usprawnienie Krajowego Mechanizmu Referencyjnego (KMR) - p. III.1;
  • stałe zwiekszanie swiadomości społeczeństwa nt. aktualnych zagrożeń wynikających z wykorzystania osób do handlu ludźmi - p. II.1 - II.4;
  • zwiększanie świadomości przedsiębiorców, na rzecz których pracę świadczyć mogą osoby będące ofiarami handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej - p. II.6;
  • gromadzenie i analizowanie danych nt. przestepstwa handlu ludźmi - VI.1.

Dokument został podzielony na siedem części:

I. Koordynacja działań;

II. Działania prewencyjne;

III. Wsparcie i ochrona ofiar;

IV. Ściganie przestępstwa handlu ludźmi;

V. Działania szkoleniowe;

VI. Badania dot. problematyki handlu ludźmi / Ewaluacja działań;

VII. Zmiany legislacyjne.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony