Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Stacja Obsługi Pojazdów BLP KGP przekazana do Centrum Usług Logistycznych

Z dniem 1 sierpnia 2011 r. zaplecze obsługowo-naprawcze (stacja obsługi pojazdów) Biura Logistyki Policji KGP mieszczące się przy ul. Iwickiej 14 w Warszawie, zostało przekazane wraz z personelem (mechanicy, elektrycy, diagności, magazynierzy, lakiernik oraz blacharz samochodowy) do instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą Centrum Usług Logistycznych, wobec której funkcję organu założycielskiego wykonuje Komendant Główny Policji.

Centrum Usług Logistycznych realizowało będzie na potrzeby Komendy Głównej Policji:

  • niezbędną obsługę techniczną, wynikającą z planu przeglądów, zalecanych przez producenta pojazdu, określonych w formularzu obsługi okresowej danego typu pojazdu,
  • bieżące naprawy wynikających z awarii, wypadków, kolizji drogowych, w tym napraw blacharskich i lakierniczych,
  • dostawy niezbędnych części zamiennych, akcesoriów i produktów eksploatacyjnych do wykonania operacji wymienionych w pkt. 1 i 2,
  • obsługę oraz przechowanie opon wraz z prowadzoną ewidencją stanów magazynowych i stopnia ich zużycia.

Do końca bieżącego roku planowane jest przekazanie do Centrum Usług Logistycznych 11 obiektów stacji obsługi pojazdów podległych Komendzie Stołecznej Policji, Komendom Wojewódzkim Policji: w Radomiu, Poznaniu, Białymstoku i Olsztynie, a także stację paliw Komendy Głównej Policji.

Powyższe działania realizowane są na podstawie zarządzenia nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”.

Przyjęty kierunek pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału produkcyjnego tych obiektów i zatrudnionych w nich pracowników w wyniku umożliwienia ich komercyjnego wykorzystania na rynku usług motoryzacyjnych, przy zachowaniu priorytetowej realizacji zadań publicznych w zakresie obsługi technicznej pojazdów służbowych jednostek Policji.
 

Powrót na górę strony
Polska Policja