Kierownictwo

Kierownictwo Biura Logistyki Policji

Dyrektor Biura Logistyki Policji

insp. Andrzej Kropiwiec

 

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji

insp. Mariusz Żurawski

 

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki

insp. Beata Szadkowska

 

 

Wydział Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami


Naczelnik: Piotr Kuźmiński
Zastępca Naczelnika: Katarzyna Zalewska

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną


Naczelnik: nadkom. Sławomir Wawszczak
Zastępca Naczelnika: podinsp. Marcin Posiewka

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej


Naczelnik: mł. insp. Edyta Szwed
Radca: nadkom. Krzysztof Błesznowski

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Transportowej


Naczelnik: nadkom. Wojciech Stradomski
Zastępca Naczelnika:  podinsp. Maciej Krzeszowiec
                                Radca: mł. insp. Maciej Bugiel                                                   

 

Wydział Inwestycji i Remontów KGP


Naczelnik: Renata Makarewicz
Zastępca Naczelnika: Piotr Mucha
Radca: nadkom. Piotr Głodała

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP


Naczelnik: podinsp. Adam Rafałowicz
Zastępca Naczelnika: podkom. Paweł Klimek

 

Wydział Analityczno-Koordynacyjny


p.o. Naczelnika: nadkom. Ewa Stuldych
        Radca: mł. insp. Bogusław Pańczyk             

Powrót na górę strony