Kierownictwo

Kierownictwo Biura Logistyki Policji

Dyrektor Biura Logistyki Policji

insp. Andrzej Kropiwiec

 

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji

insp. Mariusz Żurawski

 

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki

mł. insp. Beata Szadkowska

 

 

Wydział Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami


Naczelnik: Piotr Kuźmiński
Zastępca Naczelnika: Katarzyna Zalewska

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną


Naczelnik: nadkom. Sławomir Wawszczak
Zastępca Naczelnika: podinsp. Marcin Posiewka

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej


Naczelnik: mł. insp. Edyta Szwed
Radca: kom. Krzysztof Błesznowski

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Transportowej


Naczelnik: kom. Wojciech Stradomski
Zastępca Naczelnika:  podinsp. Maciej Krzeszowiec
                                          Radca: podinsp. Maciej Bugiel                                                   

 

Wydział Inwestycji i Remontów KGP


Naczelnik: Rafał Kuźma
Zastępca Naczelnika: Piotr Mucha
Radca: nadkom. Piotr Głodała

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP


Naczelnik: nadkom. Adam Rafałowicz
Zastępca Naczelnika: podinsp. Mariusz Hojka

 

Wydział Analityczno-Koordynacyjny


Naczelnik: nadkom. Karolina Karwowska
p.o. Zastępcy Naczelnika: kom. Ewa Stuldych
        Radca: mł. insp. Bogusław Pańczyk             

Powrót na górę strony