Policja.pl

Kierownictwo Biura Logistyki Policji

Dyrektor Biura Logistyki Policji

insp. Mariusz Żurawski

 

Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji

insp. Beata Szadkowska

 

P.O. Zastępca Dyrektora Biura Logistyki Policji

mł. insp. Jacek Jankowiak

 

Wydział Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami


Naczelnik: Piotr Kuźmiński
Zastępca Naczelnika: Katarzyna Zalewska

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną


Naczelnik: podinsp. Sławomir Wawszczak
Zastępca Naczelnika: podkom. Przemysław Zydorczak

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Kwatermistrzowskiej


Naczelnik: mł. insp. Edyta Szwed
Radca: nadkom. Krzysztof Błesznowski

 

Wydział Koordynacji Gospodarki Transportowej


 Naczelnik: podinsp. Marcin Chojnacki
                                                                                             

 

Wydział Inwestycji i Remontów KGP


Naczelnik: Renata Makarewicz
Zastępca Naczelnika: Sebastian Malec
Radca: nadkom. Piotr Głodała

 

Wydział Administracyjno-Gospodarczy KGP


Naczelnik: podinsp. Adam Rafałowicz
Zastępca Naczelnika: kom. Paweł Klimek

 

Wydział Analityczno-Koordynacyjny


 Naczelnik: mł.insp. Marcin Posiewka
Zastępca Naczelnika: podinsp. Alicja Kubuszek
   Radca: mł. insp. Bogusław Pańczyk 

 

Wydział Obsługi Transportowej KGP


                              Naczelnik: nadkom. Wojciech Stradomski                            

        

Powrót na górę strony