Aktualności

Policja.pl

Przetarg na Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne (138/BF/14/MT)

Data publikacji 01.08.2014

W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 31.07.2014 r. pod poz. 255610-2014 oraz w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2014/S-145-260985 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne dla uczestników szkoleń i warsztatów specjalistycznych. Zamówienie zostało podzielone na 9 zadań, możliwe jest składanie ofert częściowych obejmujących pełne zadania.
 

Numer zadania Tematyka szkoleń i warsztatów Termin Lokalizacja
Zadanie 1 Badania daktyloskopijne i biologiczne 25/26.09.2014 r.
23/24.10.2014 r.
03/04.11.2014 r.
w promieniu max. 150 km od Dworca Centralnego w Warszawie
Zadanie 2 Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz ochrona danych osobowych 16/17.09.2014 r.
17/18.09.2014 r.
18/19.09.2014 r
w promieniu 25-100 km od Dworca Centralnego w Warszawie
Zadanie 3 Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz ochrona danych osobowych 30.09/01.10.2014 r.
01/02.10.2014 r.
02/03.10.2014 r.
w promieniu 40-100 km od Urzędu Miasta w Olsztynie
Zadanie 4 Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz ochrona danych osobowych 25/26.11.2014 r.
26/27.11.2014 r.
27/28.11.2014 r.
w promieniu 30-100 km od Urzędu Miasta w Lublinie
Zadanie 5 Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz ochrona danych osobowych 01/02.12.2014 r.
02/03.12.2014 r.
w promieniu 50-100 km od Urzędu Miasta w Białymstoku
Zadanie 6 Pomoc prawna w sprawach karnych 22/23.09.2014 r.
23/24.09.2014 r.
24/25.09.2014 r.
w promieniu 70-150 km od Urzędu Miasta w Szczecinie
Zadanie 7 Pomoc prawna w sprawach karnych 20/21.10.2014 r.
21/22.10.2014 r.
22/23.10.2014 r.
w promieniu 50-130 km od Urzędu Miasta w Gorzowie Wlkp.
Zadanie 8 Pomoc prawna w sprawach karnych 04/05.11.2014 r.
05/06.11.2014 r.
06/07.11.2014 r.
w promieniu 50-130 km od Urzędu Miasta we Wrocławiu
Zadanie 9 Pomoc prawna w sprawach karnych 03/04.12.2014 r.
04/05.12.2014 r.
w promieniu 50-130 km od Urzędu Miasta w Opolu


Na terenie jednego obiektu muszą się znajdować miejsca noclegowe, sala konferencyjna, miejsce podawania posiłków.

Termin składania ofert: 11.08.2014 r., godz. 09:30

Czytaj więcej

Powrót na górę strony