Aktualności

Policja.pl

Przetarg na Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne (177/BF/14/DG)

Data publikacji 09.09.2014

W Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 09.09.2014 r. pod poz. 299514-2014 oraz w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2014/S-172-305133 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne dla uczestników szkoleń i warsztatów specjalistycznych z zakresu daktyloskopii i biologii.

Termin składania ofert: 12.09.2014 godz.9:30

czytaj więcej

Powrót na górę strony