Aktualności

Policja.pl

Szkolenia „Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz ochrona danych osobowych”

Data publikacji 17.09.2014

Dziś rozpoczyna się pierwsza edycja jednodniowych szkoleń specjalistycznych „Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz ochrona danych osobowych”. Podczas szkoleń poruszane będą zagadnienia dotyczące:

  • przepisów prawa UE i prawa krajowego regulujące funkcjonowanie SIS II,
  • nowych funkcjonalności i kategorii wpisów w SIS II,
  • zadań Biura SIRENE,
  • procedur postępowania w związku z dokonaniem sprawdzeń w SIS II,
  • bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI),
  • roli i zadań Centralnego Organu Technicznego KSI (COT KSI).

Szkolenia są skierowane głównie do funkcjonariuszy pełniących służbę patrolową i służbę na drogach oraz realizujących zadania dyżurnego jednostki Policji.

W 2014r. przewidzianych jest 11 edycji szkoleń, łącznie dla 275 osób.


czytaj więcej

Powrót na górę strony