Aktualności

Policja.pl

Dodatkowe działania (szkolenia, konferencje, seminaria)

Data publikacji 17.02.2015

Uprzejmie informujemy, że w związku z oszczędnościami poczynionymi w ramach wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu BMWP KGP „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”,  realizowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, w 2015 roku możliwe będzie:

 • zorganizowanie dodatkowych przedsięwzięć,
 • włączenie do udziału funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Centralnego Biura Śledczego Policji (wydzielonego od dnia 01 października 2014 r.) - zarówno w konferencjach, jak i szkoleniach.

 

Dodatkowe przedsięwzięcia:

 • konferencja krajowa - Toruń - lipiec 2015 r. ,
 • konferencja krajowa w formie warsztatowo-szkoleniowej - Kielce - I poł. czerwca 2015 r,
 • konferencja międzynarodowa - Kraków - wrzesień 2015 r. ,
 • 2 – dniowe seminarium specjalistyczne "Praktyczne aspekty pracy z SIS II i inne kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych" - Kielce – II poł. listopada 2015 r,
 • dodatkowe szkolenia "Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz wymiana informacji innymi kanałami"- 10 edycji, począwszy od lipca 2015 r. (10 edycji x 25 osób, tj. zwiększenie liczby uczestników o 250 osób):

lipiec 2015 r. – 2 edycje,
sierpień 2015 r. – 2 edycje,
wrzesień 2015 r. – 3 edycje,
październik 2015 r. – 3 edycje.

 

Ponadto, zmianie uległa tematyka szkoleń "Daktyloskopja i badania biologiczne", przeznaczonych początkowo dla Biura SIRENE, na:

 • "Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz ochrona danych osobowych" – dla garnizonu podkarpackiego – 2 edycje w 2015 r.,
 • "Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz ochrona danych osobowych" – dla garnizonu świętokrzyskiego – 1 edycja w 2015 r.,
 • "Pomoc prawna w sprawach karnych" – dla garnizonu lubelskiego - 2 edycje w 2016 r.,
 • "Pomoc prawna w sprawach karnych" – dla CBŚP z garnizonu małopolskiego – 1 edycja 2016 r.

 

 

Zestawienie działań uwzględniające zmiany wprowadzone w styczniu 2015 r.:

I. Szkolenia specjalistyczne:

 • "Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz ochrona danych osobowych" - łącznie 43 edycje:

11 edycji w 2014 r. po około 25 osób + 2 wykładowców
25 edycji w 2015 r., w tym: 22 edycje po około 25 osób + 2 wykładowców oraz 3 edycje po około 20 osób + 2 wykładowców
7 edycji w 2016 r. po około 25 osób + 2 wykładowców

 • "Pomoc prawna w sprawach karnych" - łącznie 43 edycje:

11 edycji w 2014 r. po około 25 osób + 2 wykładowców
22 edycje w 2015 r., w tym: 7 edycji po około 25 osób + 2 wykładowców oraz 15 edycji po około 25 osób + 3 wykładowców
10 edycji w 2016 r. po około 25 osób + 3 wykładowców

 • "Praktyczne aspekty pracy z SIS II oraz wymiana informacji innymi kanałami" - łącznie 10 edycji (dodatkowe szkolenia dodane na 2015 r.) – po 25 osób + 2 wykładowców:

lipiec 2015 r. – 2 edycje,
sierpień 2015 r. – 2 edycje,
wrzesień 2015 r. – 3 edycje,
październik 2015 r. – 3 edycje.

II. Konferencje zaplanowane na 2015 r.:

 • międzynarodowa - Wrocław – 06–08 maja 2015 r.,
 • krajowa - Gdańsk – 15–17 kwietnia 2015 r.,
 • krajowa – Toruń - lipiec 2015 r.,
 • krajowa – Kielce - I poł. czerwca 2015 r.,
 • międzynarodowa – Kraków - wrzesień 2015 r.,
 • krajowa - Wrocław – 07–09 października 2015 r.,
 • seminarium krajowe – Kielce – II poł. listopada 2015 r.

 

Harmonogram działań

Powrót na górę strony