Aktualności

Policja.pl

Przetarg na Usługi gastronomiczne, hotelarskie i konferencyjne (44/BF/15/MT)

Data publikacji 04.03.2015

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 23.02.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 042-072176.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 02.03.2015 pod poz. 44446-2015.


Dotyczy zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych w celu przeprowadzenia konferencji krajowej w Gdańsku w dniach 15-17 kwietnia 2015r. na potrzeby realizacji projektu "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II".

czytaj więcej

Powrót na górę strony