Aktualności

Policja.pl

Przetarg na Usługi gastronomiczne, hotelarskie i konferencyjne (79/BF/15/TG)

Data publikacji 29.04.2015

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 24.04.2015 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2015/S 083-148046

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 29.04.2015 pod poz. 605756-2015.

Dotyczy zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby konferencji krajowej w Trouniu w terminie 08-10.07.2015r. organizowanej w ramach projektu "Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II".

 
Termin składania ofert: 06.05.2015 godz.9:30
 
Powrót na górę strony