Aktualności

Policja.pl

Konferencja krajowa w Kielcach (2015r.)

Data publikacji 03.06.2015

W dniach 01 – 03 czerwca 2015 r. w Kielcach ma miejsce kolejna z serii konferencji organizowanych przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009-2014). Jest to już szósta konferencja (czwarta krajowa) związana z funkcjonowaniem SIS II, możliwa do realizacji dzięki środkom finansowym uzyskanym na w/w projekt.

Odbywającą się w Kielcach konferencję krajową otworzył nadinsp. Mirosław Schossler, I Zastępca Komendanta Głównego Policji, odpowiedzialny za pion kryminalny. 

W konferencji bierze udział 70 uczestników:

 • Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Policji odpowiedzialni za pion kryminalny,
 • Naczelnicy Wydziałów Wywiadu Kryminalnego Komend Wojewódzkich Policji,
 • Komendant i Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji,
 • Naczelnicy Zarządów Centralnego Biura Śledczego Policji,
 • przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
 • przedstawiciele Szkoły Policji w Pile,
 • Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji,
 • Dyrektor Biura Służby Kryminalnej KGP,
 • Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP,
 • funkcjonariusze i pracownicy cywilni Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP (Biura SIRENE).

Temat  konferencji jest ściśle związany z wykorzystywaniem przez Policję SIS oraz innych kanałów wymiany informacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych pracy z SIS II.

Celem konferencji jest przybliżenie oraz ewentualne wyjaśnienie jej uczestnikom problematyki związanej z wykorzystywaniem przez polską Policję dostępnych kanałów wymiany informacji, z podkreśleniem roli i znaczenia SIS II, a także Interpol–u oraz Europol–u, dlatego  prowadzenia poszukiwań osób i przedmiotów na obszarze całego świata, a także produktów i usług dostępnych za pośrednictwem Europol-u – aspekt teoretyczny. 

Prelegentami podczas konferencji są przedstawiciele BMWP KGP będący ekspertami w tematyce dotyczącej strefy Schengen, SIS II, Interpol-u, Europol-u.

 

Kolejna konferencja krajowa, organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się w Toruniu w dniach 08 – 10 lipca 2015 r.
Jej tematem przewodnim będzie system szkoleń z zakresu SIS, struktura szkoleń, programy, pożądane zmiany, baza trenerów, ewaluacja szkoleń oraz ewentualne trudności przy ich realizacji, a także możliwości finansowania szkoleń ze środków zewnętrznych.

 • Zdjęcia - KWP w Kielcach

 • Zdjęcia - BMWP KGP

Powrót na górę strony