Aktualności

Policja.pl

Przetarg na usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne (140/BF/15/UM)

Data publikacji 13.07.2015

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn. 07.07.2015 pod poz. 100375-2015 - dotyczy zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich, konferencyjnych w związku z organizacją konferencji międzynarodowej w Krakowie w dn. 02-04.09.2015r. w ramach projektu "Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" dofinansowanego z funduszy norweskich.

Termin składania ofert: 17.07.2015 godz. 9:30

czytaj więcej

Powrót na górę strony