Aktualności

Policja.pl

Konferencja krajowa we Wrocławiu (2015r.)

W dniach 07 – 09 października 2015 r. we Wrocławiu odbywa się kolejna (dziewiąta) konferencja organizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, dofinansowanego ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (2009 -2014). Jest też to też trzecia konferencja mająca miejsce we Wrocławiu (08 – 10 października 2014 r. – konferencja krajowa oraz 06 – 08 maja 2015 r. – konferencja międzynarodowa).

Powyższa konferencja krajowa została otwarta przez insp. Rafała Łysakowskiego, Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

W konferencji bierze udział 50 uczestników, ekspertów z zakresu Systemu Informacyjnego Schengen, cudzoziemców i problematyki migracyjnej, tj.:

  • przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
  • Urzędu ds. Cudzoziemców,
  • Straży Granicznej,
  • Urzędów Wojewódzkich,
  • jednostek terenowych Policji,
  • Centralnego Biura Śledczego Policji
  • Biur KGP (Biura Służby Kryminalnej i Biura Międzynarodowej Współpracy Policji).

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację międzynarodową i krajową związaną z możliwością zwiększenia się liczby uchodźców na obszarze Państw strefy Schengen, tematem wspomnianej powyżej konferencji, są kwestie dotyczące wpisów wprowadzonych do SIS na podstawie art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), tj. wpisy dotyczące obywateli państw trzecich, w odniesieniu, do których został dokonany wpis w celu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt w strefie Schengen, oraz procedury związane z prowadzeniem konsultacji na podstawie art. 25 Kodeksu Wykonawczego do Układu z Schengen (KWS).

Ponadto podczas konferencji przedstawione zostaną możliwości zastosowania nowych rozwiązań funkcjonalnych SIS II w celu przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym w kontekście wybranych zagadnień dotyczących unieważnionych dokumentów.

Prelegentami prezentowanych tematów są przedstawiciele krajowych Użytkowników SIS (Policja, Straż Graniczna, Urząd ds. Cudzoziemców, Podkarpacki Urząd Wojewódzki).

czytaj więcej

Następna konferencja (krajowa) - w formie seminarium specjalistycznego, organizowana w ramach projektu „Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II”, odbędzie się w Kielcach w dniach 25 – 27 listopada 2015 r.

  • Zdjęcia - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Powrót na górę strony