Aktualności

Policja.pl

Przetarg na bilety lotnicze (240/BF/15/MT)

Data publikacji 12.11.2015

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dn.30.10.2015 pod poz. 292450-2015 - dotyczy zakupu biletów lotniczych na potrzeby realizacji projektu „Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II” dofinansowanego z funduszy norweskich.

Termin składania ofert: 10.11.2015 godz. 09:30
 

czytaj więcej

Powrót na górę strony