Aktualności

Policja.pl

Przetarg na usługi gastronomiczne, hotelarskie, konferencyjne (2/BF/16/RŁ)

Data publikacji 29.01.2016

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dn. 27.01.2016 i opublikowane w Dzienniku Urzędowym WE pod nr 2016/S 020-031555 - dotyczy zakupu usług gastronomicznych, hotelarskich i konferencyjnych na potrzeby realizacji projektu nr 10/NMF PL 15/14 pn."Nowe wyzwania dla użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 w ramach Programu PL15" (szkolenia specjalistyczne).

Termin składania ofert: 10.02.2016 godz.10:00

czytaj więcej

Powrót na górę strony