Działania promocyjne

Policja.pl

Broszura informacyjna

W ramach projektu "Nowe wyzwania dla Użytkowników SIS związane z wdrożeniem SIS II" została opublikowana broszura informacyjna przedstawiająca podstawowe założenia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).

Jest skierowana do funkcjonariuszy i pracowników Policji, może byc także pomocna dla pozostałych użytkowników SIS II w Polsce.

Została wydana w dwóch wersjach językowych: polskiej oraz polsko-angielskiej.

Poruszone są w niej zagadnienia dotyczące m.in.:

  • obszaru strefy Schengen,
  • przepisów prawnych regulujących kwestie związane z SIS II,
  • krajowych organów / służb uprawnionych do dokonania wpisu w SIS II,
  • kategorii danych wprowadzanych do SIS II,
  • nowych funkcjonalności SIS II,
  • praw dostępu do danych znajdujących się w SIS II,
  • praw osób do informacji,
  • dokonywania sprawdzeń,
  • procedur postępowania policjanta w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS II,
  • Biura SIRENE.

Broszura zawiera także informacje o projekcie i funduszach norweskich.

Powrót na górę strony